Det socio-emotionella klimatet formas av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan

De relationer och samspel som äger rum i det socio-emotionella klimatet kan vara ett kraftullt stöd för lärande och utveckling, men också innebära en risk när de inte är välfungerande. Att klimatet i lärmiljön är gott är betydelsefullt för alla elever men i synnerhet för elever i behov av sä rskilt stöd.

Studiens övergripande syfte

Undersöka om det socio-emotionella klimatet i lärmiljön och de relationer och samspel som äger rum i den, påverkas gynnsamt av att lärarna arbetar med olika utvärderingsverktyg och deltar i professionella samtal under ett läsår, samt om dessa insatser påverkar elevers lärande och engagemang. Bakgrund

Skolor efterfrågar verktyg att använda i förebyggande specialpedagogiska insatser på gruppnivå för att utveckla kvaliteten i inkluderande lärmiljöer. Genom observationer och skattningar av lärmiljöer som är baserade på teoretiska modeller, kan lärarna planera insatser som främjar elevers väbefinnande och lärande i klassrummet. En utvärdering av insatserna stödjer en kontinuerlig utvecklingsprocess i gruppen.

En optimal utveckling av lärandemiljön förväntas:

Förebygga svårigheter.

Främja delaktighet och engagemang.

Minska symptom av psykisk ohälsa.

Öka elevernas välbefinnande, självbild och lärande Ta tillvara elevers behov och intressen.

Detta är en studie kopplad till ett forskningsprojekt: Samspel i Samklang med Elevers Behov — Verktyg för klassrumsobservation.

Hur går studien till? Studien påbörjas i oktober 2019 och pågår fram till och med april 2020. Den riktar sig till lärare i sammanlagt 8 klasser i åk 2. Fyra av dessa arbetslag och klasser kommer att få besök, självskattningar av klassrumsklimat samt erbjudas professionella samtal. Studien innebär sammanlagt cirka 9 besök i varje arbetslag under ht 2019- vt 2020. Rekryteringen av deltagande görs tidigt under ht 2019. Anmäl gärna preliminärt intresse eller ställ frågor till oss i projektgruppen!

Kontaktuppgifter Namn: Carina Wikman specialpedagog och doktorand i forskarskolan i specialpedagogik Mailadress: carina.wikman@specped.su.se Telefon: 08 120 764 37

Namn: Mara Westling Allodi professor i specialpedagogik och handledare Mailadress: mara.allodi@specped.su.se Telefon: 073-4612522

Namn: Laura Ferrer Wreder docent i psykologi och handledare Mailadress: laura.ferrer-wreder@psychology.su.se

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s