Under läsåret 19/20 pågår pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. I studien ingår fyra skolor varav hälften utgör en interventionsgrupp och den andra hälften en kontrollgrupp. I varje skola ingår två klasser årskurs två. Totalt är det alltså åtta klasser inklusive klasslärare som deltar.

Vid studiens början har samtliga elevers självuppfattning, välbefinnande, kunskaper i matematik, läsförståelse och skrivförmåga bedömts genom enkäter och test. Alla lärare har besvarat en enkät om varje elevs sociala kompetens och beteende. Detta utgör en grund för studien. Mätningen kommer att utföras igen vid studiens slut för att eventuella skillnader ska kunna urskiljas.

De åtta lärarna har alla gjort en självskattning av det sociala klimatet i klassrummet med MAVIS. Skillnaden är att de fyra lärarna i interventionsgruppen reflekterat över resultatet av skattningen för att sedan välja en domän att förändra och en aktivitet som kan bidra till förändringen.

Klasserna i interventionsgruppen har blivit observerade och videofilmade. Klassrumsklimatet har sedan analyserats med hjälp av Class Assessment Scoring System, CLASS. Efter dessa moment har klassläraren och interventionist tittat på den inspelade filmen tillsammans och haft ett samtal om styrkor och förbättringsområden i klassrummet.

Lärarna i interventionsgruppen håller sedan på med att förändra det sociala klimatet med den valda aktiviteten i cirka två månader innan nästa skattning med MAVIS görs och interventionen börjar på nytt igen.

Totalt återkommer interventionen två gånger under 19/20 och avslutas i slutet av mars. I april och maj utförs samma enkäter och test som gjordes i början med elever såväl som lärare i interventionsgrupp och kontrollgrupp.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s