Socialt klimat i klassrummet

Under läsåret 19/20 pågår pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. I studien ingår fyra skolor varav hälften utgör en interventionsgrupp och den andra hälften en kontrollgrupp. I varje skola ingår två klasser årskurs två. Totalt är det alltså åtta klasser inklusive klasslärare som deltar. Vid studiens början har samtliga elevers självuppfattning, välbefinnande, kunskaper i matematik, läsförståelse… Läs mer

Det socio-emotionella klimatet i lärmiljön

Det socio-emotionella klimatet formas av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan De relationer och samspel som äger rum i det socio-emotionella klimatet kan vara ett kraftullt stöd för lärande och utveckling, men också innebära en risk när de inte är välfungerande. Att klimatet i lärmiljön är gott är betydelsefullt för alla elever men… Läs mer