Avslutad datainsamling

I början av oktober påbörjades pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. Då klev jag in i en för mig välbekant miljö eftersom jag tidigare arbetat som lärare och specialpedagog men denna gång iklädde jag mig en annan roll, nämligen forskarens. Under dessa månader har jag haft privilegiet att följa lärare och elever på nära håll. Lärarna… Läs mer

Socialt klimat i klassrummet

Under läsåret 19/20 pågår pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. I studien ingår fyra skolor varav hälften utgör en interventionsgrupp och den andra hälften en kontrollgrupp. I varje skola ingår två klasser årskurs två. Totalt är det alltså åtta klasser inklusive klasslärare som deltar. Vid studiens början har samtliga elevers självuppfattning, välbefinnande, kunskaper i matematik, läsförståelse… Läs mer

Det socio-emotionella klimatet i lärmiljön

Det socio-emotionella klimatet formas av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan De relationer och samspel som äger rum i det socio-emotionella klimatet kan vara ett kraftullt stöd för lärande och utveckling, men också innebära en risk när de inte är välfungerande. Att klimatet i lärmiljön är gott är betydelsefullt för alla elever men… Läs mer