En studie om sambandet mellan hur elever uppfattar olika aspekter av det sociala klimatet i klassen och skolan och elevernas psykiska hälsa

Hej allihop, Jag heter Noam Ringer och är psykolog och forskare på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Tillsammans med prof. Mara Westling Allodi gör jag en studie om sambandet mellan hur elever uppfattar olika aspekter av det sociala klimatet i klassen och skolan och elevernas psykiska hälsa. Nu har vi skickat i väg enkäter till… Läs mer