CASEL Guide to Schoolwide SEL

  Hello There… This is Laura Ferrer-Wreder. I am a developmental psychologist. I am working as a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. This is the first time that I have ever contributed to a blog, so welcome me to the year 2019, and the digital world! I have been conducting… Läs mer

Hur ser inkludering ut i närbild?

Projektet ”Samspel i samklang med elevers behov” vill samla in närbilder av situationer i klassrummet som kännetecknar en inkluderande lärmiljö, där det sociala klimatet för lärande är bra för alla elever. Vi utforskar detta utifrån en teoretisk modell vars innehåll bygger på barns utvärderingar av lärmiljöer, på det som är värdefullt för dem. Barnen är… Läs mer

Konferens och workshop

Fredagen den 26 september berättade jag om projektet Samspel i samklang med elevers behov vid Stockholms stads konferens Leda Lärande Presentationen från den dagen finns här : Dagen efter, den 27 september höll vi en workshop på Specialpedagogiska institutionen. Vi funderade på innehållet i modellen MAVIS och tog ställning till vad vi kunde betrakta som… Läs mer

Det socio-emotionella klimatet i lärmiljön

Det socio-emotionella klimatet formas av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan De relationer och samspel som äger rum i det socio-emotionella klimatet kan vara ett kraftullt stöd för lärande och utveckling, men också innebära en risk när de inte är välfungerande. Att klimatet i lärmiljön är gott är betydelsefullt för alla elever men… Läs mer