En studie om sambandet mellan hur elever uppfattar olika aspekter av det sociala klimatet i klassen och skolan och elevernas psykiska hälsa

Hej allihop, Jag heter Noam Ringer och är psykolog och forskare på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Tillsammans med prof. Mara Westling Allodi gör jag en studie om sambandet mellan hur elever uppfattar olika aspekter av det sociala klimatet i klassen och skolan och elevernas psykiska hälsa. Nu har vi skickat i väg enkäter till… Läs mer

School Absenteeism and Teenagers: News about an Upcoming Webinar and Some New Study Findings

Hello There…This is Laura Ferrer-Wreder. I am a developmental psychologist. I am working as a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. A Webinar on Absenteeism among Adolescent StudentsI wanted to let you all know about an upcoming webinar that maybe of interest. The webinar is on the topic of school absences… Läs mer

Avslutad datainsamling

I början av oktober påbörjades pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. Då klev jag in i en för mig välbekant miljö eftersom jag tidigare arbetat som lärare och specialpedagog men denna gång iklädde jag mig en annan roll, nämligen forskarens. Under dessa månader har jag haft privilegiet att följa lärare och elever på nära håll. Lärarna… Läs mer

Socialt klimat i klassrummet

Under läsåret 19/20 pågår pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. I studien ingår fyra skolor varav hälften utgör en interventionsgrupp och den andra hälften en kontrollgrupp. I varje skola ingår två klasser årskurs två. Totalt är det alltså åtta klasser inklusive klasslärare som deltar. Vid studiens början har samtliga elevers självuppfattning, välbefinnande, kunskaper i matematik, läsförståelse… Läs mer

Update about a New Study on Children’s Social Emotional Competence (The PATHS Follow Up Study)

What is Social Emotional Competence? Social emotional competence (SEC) is vital to child development. Social emotional competence has many moving parts and features, but can for example include children’s friendship and other close relationship skills, how children understand their own and others’ emotions, as well as ways that children solve their own social problems and… Läs mer

Hello There… This is Laura Ferrer-Wreder – a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. Adolescent Storm and Stress, What’s it all About? This blog post highlights a few ideas from a recent talk given at ABF Huset (in Stockholm) and at the Department of Psychology at Stockholm University. This talk was… Läs mer

CASEL Guide to Schoolwide SEL

  Hello There… This is Laura Ferrer-Wreder. I am a developmental psychologist. I am working as a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. This is the first time that I have ever contributed to a blog, so welcome me to the year 2019, and the digital world! I have been conducting… Läs mer

Hur ser inkludering ut i närbild?

Projektet ”Samspel i samklang med elevers behov” vill samla in närbilder av situationer i klassrummet som kännetecknar en inkluderande lärmiljö, där det sociala klimatet för lärande är bra för alla elever. Vi utforskar detta utifrån en teoretisk modell vars innehåll bygger på barns utvärderingar av lärmiljöer, på det som är värdefullt för dem. Barnen är… Läs mer

Konferens och workshop

Fredagen den 26 september berättade jag om projektet Samspel i samklang med elevers behov vid Stockholms stads konferens Leda Lärande Presentationen från den dagen finns här : Dagen efter, den 27 september höll vi en workshop på Specialpedagogiska institutionen. Vi funderade på innehållet i modellen MAVIS och tog ställning till vad vi kunde betrakta som… Läs mer