Det socio-emotionella klimatet i lärmiljön

Det socio-emotionella klimatet formas av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan De relationer och samspel som äger rum i det socio-emotionella klimatet kan vara ett kraftullt stöd för lärande och utveckling, men också innebära en risk när de inte är välfungerande. Att klimatet i lärmiljön är gott är betydelsefullt för alla elever men… Läs mer