School Absenteeism and Teenagers: News about an Upcoming Webinar and Some New Study Findings

Hello There…This is Laura Ferrer-Wreder. I am a developmental psychologist. I am working as a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. A Webinar on Absenteeism among Adolescent StudentsI wanted to let you all know about an upcoming webinar that maybe of interest. The webinar is on the topic of school absences… Läs mer

Avslutad datainsamling

I början av oktober påbörjades pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. Då klev jag in i en för mig välbekant miljö eftersom jag tidigare arbetat som lärare och specialpedagog men denna gång iklädde jag mig en annan roll, nämligen forskarens. Under dessa månader har jag haft privilegiet att följa lärare och elever på nära håll. Lärarna… Läs mer

Socialt klimat i klassrummet

Under läsåret 19/20 pågår pilotstudien ”Socialt klimat i klassrummet”. I studien ingår fyra skolor varav hälften utgör en interventionsgrupp och den andra hälften en kontrollgrupp. I varje skola ingår två klasser årskurs två. Totalt är det alltså åtta klasser inklusive klasslärare som deltar. Vid studiens början har samtliga elevers självuppfattning, välbefinnande, kunskaper i matematik, läsförståelse… Läs mer

Update about a New Study on Children’s Social Emotional Competence (The PATHS Follow Up Study)

What is Social Emotional Competence? Social emotional competence (SEC) is vital to child development. Social emotional competence has many moving parts and features, but can for example include children’s friendship and other close relationship skills, how children understand their own and others’ emotions, as well as ways that children solve their own social problems and… Läs mer

CASEL Guide to Schoolwide SEL

  Hello There… This is Laura Ferrer-Wreder. I am a developmental psychologist. I am working as a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. This is the first time that I have ever contributed to a blog, so welcome me to the year 2019, and the digital world! I have been conducting… Läs mer