En studie om sambandet mellan hur elever uppfattar olika aspekter av det sociala klimatet i klassen och skolan och elevernas psykiska hälsa

Hej allihop, Jag heter Noam Ringer och är psykolog och forskare på Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet. Tillsammans med prof. Mara Westling Allodi gör jag en studie om sambandet mellan hur elever uppfattar olika aspekter av det sociala klimatet i klassen och skolan och elevernas psykiska hälsa. Nu har vi skickat i väg enkäter till… Läs mer

Update about a New Study on Children’s Social Emotional Competence (The PATHS Follow Up Study)

What is Social Emotional Competence? Social emotional competence (SEC) is vital to child development. Social emotional competence has many moving parts and features, but can for example include children’s friendship and other close relationship skills, how children understand their own and others’ emotions, as well as ways that children solve their own social problems and… Läs mer

Hello There… This is Laura Ferrer-Wreder – a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. Adolescent Storm and Stress, What’s it all About? This blog post highlights a few ideas from a recent talk given at ABF Huset (in Stockholm) and at the Department of Psychology at Stockholm University. This talk was… Läs mer

Det socio-emotionella klimatet i lärmiljön

Det socio-emotionella klimatet formas av relationer mellan lärare och elever samt elever emellan De relationer och samspel som äger rum i det socio-emotionella klimatet kan vara ett kraftullt stöd för lärande och utveckling, men också innebära en risk när de inte är välfungerande. Att klimatet i lärmiljön är gott är betydelsefullt för alla elever men… Läs mer