School Absenteeism and Teenagers: News about an Upcoming Webinar and Some New Study Findings

Hello There…This is Laura Ferrer-Wreder. I am a developmental psychologist. I am working as a participating researcher on the “Samspel och socialt klimat” research project. A Webinar on Absenteeism among Adolescent StudentsI wanted to let you all know about an upcoming webinar that maybe of interest. The webinar is on the topic of school absences… Läs mer

Hur ser inkludering ut i närbild?

Projektet ”Samspel i samklang med elevers behov” vill samla in närbilder av situationer i klassrummet som kännetecknar en inkluderande lärmiljö, där det sociala klimatet för lärande är bra för alla elever. Vi utforskar detta utifrån en teoretisk modell vars innehåll bygger på barns utvärderingar av lärmiljöer, på det som är värdefullt för dem. Barnen är… Läs mer

Konferens och workshop

Fredagen den 26 september berättade jag om projektet Samspel i samklang med elevers behov vid Stockholms stads konferens Leda Lärande Presentationen från den dagen finns här : Dagen efter, den 27 september höll vi en workshop på Specialpedagogiska institutionen. Vi funderade på innehållet i modellen MAVIS och tog ställning till vad vi kunde betrakta som… Läs mer