Vi som arbetar med dessa projekt tillhör Stockholms universitet. Projektet Samspel i samklang med elevers behov har erhållit medel från Vetenskapsrådet UVK. Mara Westling Allodi, Hanna Ginner Hau, Heidi Selenius arbetar på Specialpedagogiska Institutionen. Laura Ferrer -Wreder arbetar på Psykologiska Institutionen. Carina Wikman är doktorand i Forskarskolan i Specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i förskola och skola. 

Alla inlägg gjorda på Samspel och Socialt klimat är skyddade av upphovsrätt under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar 2.5 Sverige Licens. Det innebär att du får kopiera, distribuera och sända vidare material från Samspel och Socialt klimat under förutsättning att
– du anger att
Samspel och Socialt klimat är upphovsman (men inte på ett sätt som antyder att Samspel och Socialt klimat godkänt eller rekommenderar din användning av verket)
– du inte använder materialet för kommersiella ändamål,
– samt att du inte förändrar, bearbetar eller bygger vidare på materialet.