I projektet Samspel i samklang med elevers behov utvecklas ett observationsinstrument av det sociala klimatet klassrummet. Mara Westling Allodi är ansvarig.

I pilotstudien Socialt klimat i klassrummet undersöker vi om strukturerade observationer och professionella samtal som fokuserar på det sociala klimatet gynnar elevers välbefinnande, självuppfattning och lärande. Carina Wikman är doktorand i forskarskolan i specialpedagogik med inriktning mot tidiga insatser i förskola och skola och genomför denna pilotstudie. Mara Westling Allodi och Laura Ferrer-Wreder är handledare av projektet.