Denna pilotstudie genomförs under 2019. Fyra skolor kommer att väljas ut.