Under hösten 2019 utvecklar vi indikatorer av kvalitet, utifrån observationer av företeelser i skolans lärandemiljöer. Vi efterlyser observationer i alla 10 domäner (se modellen av det sociala klimatet). Observationerna kan placeras på olika kvalitetsnivåer, från de som indikerar stora brister, till de som indikerar utmärkt kvalitet.

En enkät aktiveras från september 2019.